Vad gör man?

Vad gör man?

Hur gör man när man upptäcker en katt som inte verkar ha något hem?

Om du upptäcker att en katt stryker omkring, mager, smutsig och hungrig, då ligger det nära till hands att tro att den är hemlös eller har kommit på avvägar. Man ska också vara observant om det plötsligt dyker upp en katt som upprepade gånger försöker ta kontakt, kanske skriker utanför dörren, börjar hålla till vid altanen, utanför porten, eller vid någon balkong. Alla katter som av någon anledning kommit på "avvägar" behöver heller inte vara jättemagra och tilltufsade. Katten kanske inte har varit ute tillräckligt länge.

Man kan prata om katten med folk i området. Man kan fråga om fler har iakttagit katten, har den drivit runt och sökt kontakt även hos andra? Är det någon som kanske vet var den hör hemma? Är det kanske någon som har börjat mata den? Har det flyttat in några nya personer i området som har börjat släppa ut sin katt som kanske inte riktigt har lärt sig det nya området? osv. Vid sådana här tillfällen är det ju jättebra om man redan innan haft lite koll på vad det finns för katter i området, vilka grannar som har katt och vilka som låter sina katter gå ute.

Gäller det en skadad katt måste den tas om hand omgående!

Vad kan ha hänt? 

Den kan ha blivit bortdriven från sitt revir av en "starkare" hanne.

En okastrerad katt drar många gånger iväg så långt att den inte hittar hem igen.

Den kan under olyckliga omständigheter ha smitit ut från ägaren

Många släpper ut sin katt när den är alldeles för liten. En kattunge/ungkatt har inte samma revirkänsla som en vuxen katt och villar lätt bort sig.

Det kan vara så att den har blivit kvarlämnad vid flyttning

Har helt enkelt blivit utslängd (kanske är det en ungkatt som har börjat markera och inte längre är den lilla söta kattunge som man fick gratis)

Någon kanske har åkt på semester och lämnat kvar katten i tron att "en katt klarar sig alltid"

Eller det kanske är en liten sommarkatt som någon har "glömt" kvar.

Vilken av ovanstående orsaker det än må vara måste katten tas om hand! Det är så här det ofta börjar för de katter som så småningom blir skygga, magra och till slut förvildade om ingen tar hand om dem. Det här kan också vara början till en större kattkoloni i området med en mängd förvildade, okastrerade katter som parar sig fritt varför man även av den orsaken omedelbart måste ta hand om den hemlösa katten.

Hur gör man för att få tag i en eventuell ägare? 

När man har tagit in en katt är det viktigt att man försöker få tag i en

eventuell ägare genom att kontrollera om katten är id-märkt, ringa polisen, inte bara en gång utan flera, höra sig för med folk i området, sätta upp lappar (gärna i affärer och portar), sätta in annonser i lokal- och dagstidningar, titta själv efter efterlysningar i form av annonser i tidningar och uppsatta lappar.

Har man tur dyker det upp en överlycklig och tacksam ägare som hämtar sin lilla älskling. Om ingen hör av sig får man förmoda att katten är hemlös.

En id-märkt katts ägare hittas genom Kattägaregistret som finns hos Svenska Kennelklubben.

Om det gäller en mycket skygg eller kanske förvildad katt?

Det kan då röra sig om en katt som har varit utan hem en längre tid, eller en katt som är född ute. Då är ofta en fångstbur det enda sättet att få tag i den. En fångstbur (kallas också för kattfälla ibland) är en låda med en lucka som faller igen när katten trampar på en platta när den försöker komma åt maten man placerat längst in. Observera att använder man sig av den här metoden måste man hela tiden finns i närheten så att man hör när luckan går igen. Katterna blir ofta skrämda och det är mycket viktigt att den så fort som möjligt kommer in så att man kan släppa ut den i ett separat rum!

Fångstburar brukar ibland kommunerna ha, likaså katthem, djurskyddsorganisationer och större djursjukhus.

Gäller det kattungar ska man undvika fångstburen och istället använda en "gallerbur" (transportbur av äldre modell) och med hjälp av snören tillverka en "fångstbur" (för utförligare beskrivning går det bra att maila till mig. Om det gäller en katt med ungar är det viktigt att man lokaliserar alla ungarna innan man gör något, så att ingen blir kvarlämnad.

Börja gärna mata katten vid samma plats och tidpunkt varje dag (har man börjat att mata en katt ute måste man fortsätta det går inte att bara sluta). Gärna i en låda eller kartong så att den blir van att krypa in någonstans för att få tag i maten. När det har gått några dagar ersätter man lådan med fångstburen.

När katten väl är inne vad ska man tänka på då?

Om man tar in en katt får man vara beredd på att själv ta hand om den åtminstone till en början i sökandet efter ett nytt hem om man av olika anledningar inte kan behålla den själv. De katthem som finns är tyvärr ofta överfulla och har katter på kö. Men har man tur så……det skadar ju aldrig att ringa och höra efter.

Har du egna katter är det viktigt att den nyintagna katten hålls avskilt i ett rum Det är också viktigt att de egna katterna är vaccinerade mot kattsnuva och kattpest. Den nya katten kan ha mask, öronskabb eller annan ohyra. Det är viktigt att man så snart som möjligt avmaskar den och åker till veterinären för undersökning, vaccinering och ev behandling.

Om man beslutar sig för att när katten är färdigbehandlad släppa ihop den med sina egna får man nästan alltid i början räkna med lite fräs och morr från bägge håll. Det brukar i regel gå över efter en tid men man får ha lite tålamod. Gäller det en mycket skygg och rädd katt bör man vänta tills den har blivit lite mer social. Man får räkna med att ägna mycket tid åt den.

Nya ägare kan man hitta genom att sätta lappar, annonsera i lokal- och dagstidningar, samtal med vänner och bekanta. Att annonsera på internet är också ett sätt.

Varför ska man ta hand om hemlösa katter?

En katt är också ett sällskapsdjur som är beroende av människan för att kunna klara sig. Det finns ingen "art" i vår fauna som heter "Vildkatt". De förvildade katter som finns är alla från början tama huskatter eller har blivit födda ute av övergivna huskatter. Att det finns förvildade katter är lika onaturligt som om det skulle finnas förvildade hundar som sprang omkring i våra bostadsområden!

Finns det andra sätt man kan hjälpa hemlösa katter på?

Jajjamänsan! Det finns det. Många katthem är i behov av "akut/jour/stödhem". Det innebär att man tillfälligt tar hand om katter i väntan på att det ska bli en plats ledig på katthemmet eller att ett permanent hem hittas. Man kan också på olika sätt stödja katthemmens verksamhet ekonomiskt, antingen genom att bli medlem eller sk fadder.

Många gånger behövs också hjälp med transporter av katter till veterinär, stödhem eller permanenta hem, så har man bil kan man göra en insats på det sättet. Vill man inte ge pengar kan man skänka kattmat, kattsand, skålar, korgar, transportburar, leksaker (kanske man har överblivna saker hemma som inte används).

Avmaskningsmedel är en annan sak som ofta behövs. Eller varför inte hjälpa till några kvällar i veckan på själva katthemmet. Där är mycket som behöver göras, städning, utfodring, medicinering, kel osv.