Tillsyn och ansvar

Tillsyn och ansvar

Kattägare har man samma tillsyns- och ägaransvar som hundägare. Att hålla katterna inomhus i tätbebyggda områden tycker jag är en självklarhet, det går också alldeles utmärkt att vänja en katt vid att vara ute i sele. Som samhället ser ut idag är det inte lämpligt att katter springer ute utan uppsikt, hundar släpps inte ut på det sättet, inga andra husdjur heller för den delen, så varför göra så med katter? "men det är ju det här med jaktinstinkten" säger många, jo men det har ju hundar också, varför är det annars koppeltvång en viss tid på året och varför släpps inte hundarna lösa dagar o nätter utan tillsyn så att de kan springa runt bland hus och bilar för att de ska få utlopp för den instinkten?

Djurskyddslag

Djurskyddslagen säger att "Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom". Skyddar man verkligen sin katt mot det om den får springa ute vind för våg och därmed riskerar att bli t ex överkörd och bli liggandes i ett dike under svåra plågor innan den till slut dör, riskera att den stöter på en katthatare, riskera att den irrar bort sig och inte hittar hem och till slut blir en skygg o sjuk "hemlös katt"?! Varje gång lokaltidningen dimper ned i brevlådan finns där drösvis med annonser under "förlorat".

Till min stora glädje pågår en utredning kring en ny djurskyddslag där det bl a ingår resonemang kring obligatorisk id-märkning av katter samt hur man ska hantera problemet kring förvildade katter. Flera katthems- och kattskyddsföreningar har lämnat in remissvar.

Lokala ordningsstadgar

I en del kommuners ordningsstadgar/föreskrifter står det att man ska ha katten inne, om den är ute ska den vara under uppsikt. Men det är långt i från alla kommuner som har detta, tyvärr. Dessutom borde det vara en självklarhet att kommunerna bidrog med pengar till katthemmens verksamhet eller själva hade uppsamlingshem för övergivna och misskötta djur.

"21 §

När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren."

Nonchalanta kattägare

En kommun här i Stockholm som hade stora problem med lösspringande hundar och hemlösa katter, blev uppmärksammad i pressen eftersom man där gick så långt att böter gavs till en person som efter upprepade tillsägelser fortfarande inte höll katten under uppsikt och därmed skapade olägenheter för grannarna. Bra tycker jag, önskar att fler kommuner kunde ge samma tydliga signaler vad gäller katthållning och tillsynsansvar.

Man har ibland kunnat läsa om hur bostadsföretag i olika områden börjat med att ställa ut kattfällor för att fånga in lösspringande katter. Ingen rolig läsning för en djurvän och många har förfasat sig över detta och skällt på bostadsföretagen. Jag tycker att man i stället ska rikta sin uppmärksamhet mot nonchalanta kattägare som låter sina katter springa ute hur som helst. När man har kommit så långt att man väljer att sätta ut fällor har med all säkerhet problemet varit stort och klagomålen många under en längre tid. Många gånger börjar man också med att dela ut lappar med information om vilket ansvar kattägare har....utan att det ger något resultat.

Dags att ta ansvar

Många allergiker kan inte ha sina altandörrar öppna eftersom risken då är stor att det kommer in katter. Kanske heller inte så roligt med rabatter och trädgårdsklädslar som stinker kattkiss, alla älskar inte katter.... Många har också tyckt att det är hemskt att ens katt riskerar att bli infångad i fälla. Men hur är man funtad om man i ett område där det givits information om att fällor ska ställas ut, fortfarande trots detta släpper ut sin katt utan uppsikt?

Det är dags för kattägarna att ta sitt ansvar, samma ansvar som ligger på alla andra husdjursägare! Det är också dags för myndigheterna att ta sin del av ansvaret när det gäller djur som far illa!

Vem gör vad?

Läs mer på Göteborgs Katthjälps hemsida, klicka på Kattens rättställning.

Tveka aldrig att anmäla vanvård av djur! Hur man går till väga kan du läsa om på Hittekatter i fokus.