Förvildade katter

Förvildade katter

På många håll i vårt land lever det kolonier med förvildade katter. Det  är katter som är födda ute eller under en längre tid saknat ett hem. Alltså härstammar alla dessa från "borttappade", utslängda och övergivna tama katter.

Snabb förökning

Av en utslängd katt kan det inom ett år bli en hel koloni av förvildade katter. Att många har sina katter ute okastrerade är naturligtvis en bidragande orsak till att en liten övergiven hona snabbt blir med ungar som föds ute. Katterna i dessa kolonier är helt beroende av människan för att kunna överleva. Dessa katter lever ett otroligt hårt liv, många är skadade och hoppar runt med brutna ben, de är undernärda och får de inte mat av människor svälter de ihjäl och under kalla vintrar går många under. Deras situation är lika onaturlig som om det skulle finnas kolonier med förvildade hundar i våra bostadsområden.

Bara de får mat klarar de sig...eller?

Att det i många områden finns ett så stort antal förvildade katter beror bl a på att människor under kanske flera års tid enbart matat utan att några planer om försök att få in dem funnits eftersom det är en ganska vanlig uppfattning att bara de får mat så klarar de sig bra. När sedan personen ifråga inte orkar med situationen längre och märker att antalet katter bara blir fler och fler, att grannar börjar klaga eller att ett avlivningshot dyker upp, kommer det ofta rop på hjälp. I detta läge när det rör sig om kanske 20-30 skygga katter som ska tas om hand är situationen knepig minst sagt.

Myndigheterna ser katterna som sanitära olägenheter, få katthem tar emot förvildade katter och det är svårt att hitta privatpersoner som ställer upp med hem eftersom de här katterna har fått ett rykte om sig att aldrig kunna bli tama vilket gör att de inte har någon som helst livlina.Tama hittekatter har iallafall en liten chans att få ett nytt hem eller en plats på ett katthem.

Socialisering

Att socialisera en sådan här katt kräver naturligtvis en stor portion tålamod och engagemang och man ska kanske inte förvänta sig att katten ligger i knät och spinner bara efter några dagar, det kan röra sig om månader och man får räkna med att katten kanske trycker under en säng eller soffa ett bra tag innan man vunnit dess förtroende. När det sedan lossnar och katten börjar visa tillit är det en obeskrivlig känsla.

Många gånger vill sådana här katter aldrig mer gå ut och lämpar sig därför alldeles utmärkt till att vara trygga innekatter.

Det är naturligtvis inte särskilt bra att låta en sån här katt vara utekatt innan den blivit helt tam.

Man kunde ju önska att fler personer tog sig an dessa katter och gav dem ett hem och att fler katthem var engagerade.

Några av de få föreningar som tar hand om förvildade katter är Kattkommando Syd, Föreningen Djurhjälpen, Akutgruppen, Kattstallet och Stockholms katthem.

Obs! Man får komma ihåg i sammanhanget att bara för att en katt verkar skygg och rädd ute behöver den inte vara det när den kommer in. Att en katt är skygg och svårfångad betyder inte automatiskt att den är utefödd och "förvildad".

Läs om samarbetsprojektet Elfvikskatterna! En föredömlig insats när det gäller att gå samman för att få bukt på en förvildad koloni som kommunen ville skjuta av:

Samordnare är SVEKATT - Svenska Kattskyddsförbundet

SVEKATT på facebook

SVEKATTS hemsida

En stor eloge till Lidingö stad som istället för att slentrianmässigt skjuta katterna i Elfvik samarbetade med olika kattorganisationer. Till slut var alla katterna infångade och placerades på olika katthem och i jourhem för att så småningom få komma till permanenta hem. Kommunen skänkte också 20 000 kronor till organsiationerna för att ge sitt stöd.